آدرس : قزوین – خیابان خیام جنوبی – خیابان شهرداری پلاک ۱۴۹ ساختمان پزشکان ارغوان طبقه ۱ واحد ۱

شماره تماس :  ۳۳۲۳۶۲۰۲– ۰۲۸

فاکس : ۳۳۲۳۶۲۰۲– ۰۲۸

کد پستی : ۳۴۱۳۶۷۶۳۴۴