بیتومین

گیلسونایت

خاکستر

bitumin

gil2
قیر طبیعی

ash

توضیحات :

خاکستر ( Ash ) قیر طبیعی: نشان دهنده ی ناخالصی قیر و جزء پارامترهای مهم در کیفیت قیر طبیعی است که متاسفانه خریداران آن توجه لازم به این مهم را ندارند.این درصد خاکستر بین 2 تا 30 درصد است .لذا جزء پارامترهای مهم در تعیین قیمت می باشد.این محصول به صورت کلوخ و هم به صورت پودر(مش) در انواع بسته بندی بصورت جامبونگ ، کیسه ، گونی و فله بر حسب نیاز مشتری عرضه می شود.

نحوه تحویل : با توجه به درخواست متقاضی تعیین قیمت می گردد.